Jadual Kuliah sesi Pengajian 2016/2017

1. Jadual Kuliah Program Doktor Falsafah (PhD)

Filename Size Date & Time


2. Jadual Kuliah Program Sarjana Eksekutif (Mod Cuti Sekolah)
**JADUAL_KULIAH_CS_PAKK_KOHORT2 ADALAH UNTUK PELAJAR AMBILAN NOVEMBER 2016
Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_KURIKULUM 433.24 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_MATH_SEK_RENDAH 209.56 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEDAGOGI 432.06 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEDAGOGI_K3 180.26 KB 2017-09-20 01:14:07
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEND_AWAL_KANAK_KANAK_K1 402.68 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEND_AWAL_KANAK_KANAK_K2 414.18 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEND_AWAL_KANAK_KANAK_K3 180.11 KB 2017-09-20 01:14:07
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEND_KHAS 432.53 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEND_KHAS_K3 179.91 KB 2017-09-20 01:14:08
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEND_SEK_RENDAH 410 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PEND_SEK_REN_K3 179.68 KB 2017-09-20 01:14:08
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PENG_PENDIDIKAN 410.88 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PENG_PENDIDIKAN_K3 180.21 KB 2017-09-20 01:14:08
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PSIKO_K1 250.39 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PSIKO_K2 211.44 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_PSIKO_SOSIO_K3 180.23 KB 2017-09-20 01:14:08
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_SOSIO_K1 321.54 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_TESL 413.92 KB 2017-09-20 01:14:26
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_MASTER_CS_TESL_K3 179.59 KB 2017-09-20 01:14:08


3. Jadual Kuliah Program Sarjana Eksekutif


4. Jadual Kuliah Program Ijazah Sarjana Muda(PPG-PJJ)
Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file JADUAL_TUTORIAL_PELAJAR_PPG-PJJ_SEMESTER_1_SESI_20172018_A171PJJ 193.5 KB 2017-09-20 08:52:21


5. Jadual Kuliah Program Ijazah Sarjana Muda(PPGB)
Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file JADUAL_TUTORIAL_PPGB_JAIS_KOHORT3_FASA2 188.39 KB 2017-09-14 05:29:54
An Adobe Acrobat file JADUAL_TUTORIAL_PPGB_JAIS_KOHORT4_FASA1 188.76 KB 2017-09-14 05:29:54