Jadual Kuliah sesi Pengajian 2016/2017

1. Jadual Kuliah Program Doktor Falsafah (PhD)

Filename Size Date & Time


2. Jadual Kuliah Program Sarjana Eksekutif (Mod Cuti Sekolah)
**JADUAL_KULIAH_CS_PAKK_KOHORT2 ADALAH UNTUK PELAJAR AMBILAN NOVEMBER 2016
Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_KURIKULUM_PENDIDIKAN_KOHORT_1 439.49 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_MATEMATIK_SEKOLAH_RENDAH_KOHORT_1 209.24 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PEDAGOGI_KOHORT_1 90.62 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PEDAGOGI_KOHORT_2 460.41 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENDIDIKAN_AWAL_KANAK_KANAK_KOHORT_1 429.32 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENDIDIKAN_AWAL_KANAK_KANAK_KOHORT_2 440.5 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENDIDIKAN_KHAS_KOHORT_1 342.6 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENDIDIKAN_KHAS_KOHORT_2 211.38 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENDIDIKAN_SEKOLAH_RENDAH_KOHORT_1 218.63 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENDIDIKAN_SEKOLAH_RENDAH_KOHORT_2 213.72 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENGURUSAN_PENDIDIKAN_KOHORT_1 413.65 KB 2017-11-17 09:33:53
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENGURUSAN_PENDIDIKAN_KOHORT_2 413.86 KB 2017-11-17 09:33:53
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PENGURUSAN_PENDIDIKAN_KOHORT_3 416.39 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PSIKOLOGI_PENDIDIKAN_KOHORT_1 253.46 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PSIKOLOGI_PENDIDIKAN_KOHORT_2 251.68 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_PSIKOLOGI_PENDIDIKAN_KOHORT_3 228.91 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_SOSIOLOGI_PENDIDIKAN_KOHORT_1 346.22 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_SOSIOLOGI_PENDIDIKAN_KOHORT_2 227.88 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_TESL_KOHORT_1 103.31 KB 2017-11-17 09:05:00
An Adobe Acrobat file JADUAL_KULIAH_PROGRAM_MASTER_TESL_KOHORT_2 103.85 KB 2017-11-17 09:05:00


3. Jadual Kuliah Program Sarjana Eksekutif


4. Jadual Kuliah Program Ijazah Sarjana Muda(PPG-PJJ)
Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file JADUAL_TUTORIAL_PELAJAR_PPG-PJJ_SEMESTER_1_SESI_20172018_A171PJJ 193.5 KB 2017-09-20 08:52:21


5. Jadual Kuliah Program Ijazah Sarjana Muda(PPGB)
Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file JADUAL_TUTORIAL_PPGB_JAIS_KOHORT3_FASA2 188.39 KB 2017-09-14 05:29:54
An Adobe Acrobat file JADUAL_TUTORIAL_PPGB_JAIS_KOHORT4_FASA1 188.76 KB 2017-09-14 05:29:54