Assalammualaikum / Salam Sejahtera,

Adalah dimaklumkan, permohonan kemasukan Program Sarjana Eksekutif ambilan April 2017 untuk pusat pembelajaran Kuala Lumpur DIBUKA sehingga 31 Januari 2016. Program yang ditawarkan adalah seperti berikut:

**Pemohon yang telah memohon program untuk ambilan Febuari akan ditawarkan untuk mengikuti program untuk ambilan April 2017.

 Program Ditawarkan (Pemohon Tempatan Sahaja)
 Programmes Offered (Local Applicant Only)

Mod
Mode

Pusat Pembelajaran
Study Center

Peringkat Pengajian
Level of Study

Tarikh Tutup
Dateline

ME03PPL Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (Pendidikan)
ME03PPL Teaching of English as a Second Language (Education)
Eksekutif
Executive
Kuala Lumpur Sarjana
Master
31-Jan-2017
ME10PPL Pengajian Kurikulum (Pendidikan)
ME10PPL Curriculum Studies (Education)
Eksekutif
Executive
Kuala Lumpur Sarjana
Master
31-Jan-2017
ME118PPL Pendidikan Islam (Pendidikan)
ME118PPL Islamic Education (Education)
Eksekutif
Executive
Kuala Lumpur Sarjana
Master
31-Jan-2017
ME12PPL Psikologi Pendidikan (Pendidikan)
ME12PPL Educational Psychology (Education)
Eksekutif
Executive
Kuala Lumpur Sarjana
Master
31-Jan-2017
ME16PPL Sains Sukan (Pendidikan)
ME16PPL Sports Science (Education)
Eksekutif
Executive
Kuala Lumpur Sarjana
Master
31-Jan-2017
ME17PPL Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Pendidikan)
ME17PPL Early Childhood Education (Education)
Eksekutif
Executive
Kuala Lumpur Sarjana
Master
31-Jan-2017
ME21PPL Pendidikan Sekolah Rendah (Pendidikan)
ME21PPL Primary School Education (Education)
Eksekutif
Executive
Kuala Lumpur Sarjana
Master
31-Jan-2017
ME34PPL Matematik (Pendidikan)
ME34PPL Mathematics (Education)
Eksekutif
Executive
Kuala Lumpur Sarjana
Master
31-Jan-2017

 *Sila pastikan dokumen yang dimuatnaik TELAH DISAHKAN DAN MENGIKUT FORMAT YANG DITETAPKAN (format :PDF yang diimbas dari mesin pengimbas sahaja).

* Surat pengesahan perkhidmatan (EMPLOYEE VERIFICATION) adalah PERLU bagi pemohon yang memperolehi PNGK/CGPA lepasan ijazah sarjana muda kurang daripada 2.75 (kelulusan tertakluk kepada perakuan fakulti)

- Calon GURU KPM boleh mendapatkan surat pengesahan perkhidmatan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) / Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

*Pemohon diingatkan untuk menyemak permohonan sebelum menekan butang SUBMIT.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Unit Kemasukan
015-48797807 / 7815 / 7806

Sekian, harap maklum

untuk membuat permohonan program Sarjana Eksekutif ini, SILA KLIK SINI