MAKLUMAN UNTUK PENGURUSAN KERTAS PROJEK (KRP6006) SARJANA EKSEKUTIF

                                          PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH - KOHORT 1 CITY CAMPUS

DATELINE

CHECK LIST

Tindakan

18 FEBRUARI 2017

         1. Tarikh akhir hantar kertas projek kepada penyelaras. Sila hantar 1  salinan kertas projek binding tape hitam.

          2. Penghantaran melalui pos. Alamatkan kepada:   

            Profesor Madya Dr. Norazilawati Abdullah,

            Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia,    

            Universiti Pendidikan Sultan Idris,

            35900 Tanjong Malim, Perak

     3. Sila hantar bersama borang penyerahan awal kertas projek (download dari web ppl.upsi.edu.my ).

     4. Pastikan semua checklist dalam borang semakan awal dipenuhi  sebelum menghantar kertas projek.

Pelajar

19 FEBRUARI 2017 HINGGA

5 MAC 2017

         1. Kertas projek akan disemak oleh penyelia dan pembaca kedua.

          2. Sila lengkapkan borang laporan penyelia dan pembaca kedua.

      3. Kembalikan kertas projek dan laporan kepada penyelaras.

Pensyarah

4 MAC 2017

1. Kertas projek beserta borang laporan penyelia dan pembaca kedua akan dikembalikan kepada pelajar di City Campus selepas peperiksaan akhir.

Pensyarah

31 MAC 2017

      1. Tarikh akhir hantar kertas projek (binding tape hitam) yang telah dibaiki kepada penyelia. Penghantaran melalui pos kepada penyelia masing-masing beserta borang pengesahan pembetulan kertas projek (download dari website ppl.upsi.edu.my).

      2. Penyelia akan berikan markah kepada penyelaras.

Pelajar & Pensyarah

 

 

10 APRIL 2017

1. Tarikh akhir hantar 2 naskah jilid keras beserta borang penyerahan kertas projek mutahir (download dari website PPL) beserta CD.  Sila hantar/Poskan ke alamat PPL :

             Pusat Program Luar,

             Aras 3, Blok 9, Kampus Sultan Azlan Shah,

             Universiti Pendidikan Sultan Idris,

             35900 Tanjung Malim, Perak

            No. Tel. : 015-48797801/7800

Pelajar